International Neuroendocrine Cancer Alliance

INCA logo

Den internasjonale paraplyorganisasjonen for alle NET-kreftpasienter.

Vi har en visjon om en verden der alle nevroendokrine kreftpasienter får en riktig diagnose, den beste omsorg og den ultimate behandling.

INCA (tidligere kjent som Worldwide NET Cancer Awareness Day Alliance) ble etablert i 2010 i Berlin, Tyskland. Alliansens medlemmer er NET-kreft pasientgrupper og interesseorganisasjoner fra Asia, Australia, Europa og Nord-Amerika. Hovedmålet for alliansen er å øke bevisstheten om nevroendokrin kreft i helsevesenet, samfunnet og blant folk flest.

“Det er engasjementet for å endre ting til det bedre for nevroendokrine kreftpasienter som driver oss fremover, og å forene pasientforeninger og talsmenn for NET-kreftpasienter fra hele verden i dette arbeidet ” sier Grace Goldstein, president for INCA og daglig leder for Carcinoid Cancer Foundation i New York, USA.

                                                                                                                                                          

Høyt prioriterte oppgaver for alliansen er arbeidet for å oppnå tidlig diagnostisering av kreftsykdommen gjennom samarbeid med helsesektoren og det offentlige. Tilgang til multidisiplinære team, og omsorg av høy kvalitet for alle. Formidling av nøyaktig og brukervennlig informasjon om nevroendokrin kreft.

CarciNor er en aktiv deltaker i det internasjonale sammarbeidet gjennom INCA. CarciNor er også en av initiativtakerne til NET-kreft dagen og er blandt stifterne av NET-kreft dagen 10 november.

INCA er en global plattform

for å støtte eksisterende og nye NET-kreftpasient grupper og interesseorganisasjoner fra hele verden. Ved samling av ressursene hos nåværende medlemmer og aktivt nå ut til nye medlemmer, oppfordrer INCA til deling av ”best practices” og erfaring. Noe som er viktig og avgjørende i forhold til sjeldne kreftformer som nevroendokrin kreft.

INCA har som formål å arbeide sammen for å øke forståelsen om NET-kreft typer på et globalt plan. Den internasjonale NET-kreft dagen 10. november for opplysning om nevroendokrin kreft er en årlig opplysningskampanje som koordineres av INCA.
Det er pasientforeninger og støtteforeninger som arrangere aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt på NET-kreft dagen.

Blogg innlegg fra CarciNor
Tore Åsbu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s