Stipend innen NET-kreft eller onkologi

Gjennom små og store bidrag til CarciNors forskningsfond har CarciNor mulighet til å dele ut fagstipend.
CarciNor ønsker å prioritere yngre leger som spesialiserer seg, eller planlegger en spesialisering, innen NET-kreft eller onkologi.

CarciNor har helt siden oppstart av foreningen hatt en målsetting om å bidra til forskning og informasjon for nevroendokrin (NET) kreft. Foreningen er en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft, og det deles årlig ut midler til relevante prosjekter.

CarciNor deler ut fagstipend

 

Stipend fb 2015 -1

 

Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter/informasjon relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft. Les mer om CarciNor og forskning her …..

Rammen for stipender fastsettes av CarciNors hovedstyre.

 

Annonse juli 15

Stipendet utbetales årlig med søknadsfrist 15.9.2015.

Det forventes at den som mottar stipend fra CarciNor er villig til å skrive et aktuelt innlegg til NETverket (CarciNors medlemsblad).

 

Stipendet kan deles ut innen to kategorier;

1: Inntil kr 15 000,- per person som stipend for å dekke utgifter i forbindelse med utdannelse/spesialisering.

2: Inntil kr 15 000,- per person som reisestipend til fagreiser.

 

Søknader kan sendes på e-post; post@carcinor.no
Søknader prioriteres iht. dato for mottatt søknad.

 

Tekst: Tore Åsbu
Foto: Shutterstock

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s